top of page

Group

Public·125 members

Wielki Mur BESTObecnie większa jego część jest w złym stanie i porozrywana na kilkanaście odcinków o różnej długości (stopniowo odbudowywana); tylko niewielkie fragmenty są udostępnione turystom. W okolicach Pekinu jest 6 takich fragmentów:
Wielki MurFakt 9. Podczas wielkiej proletariackiej rewolucji kulturalnej Mur miał bardziej niż kiedykolwiek symbolizować despotyzm burżuazji. Władza zezwalała na rozbiór historycznej konstrukcji w celach pozyskania materiału do budowy domów i farm.


W późniejszych czasach mur był wielokrotnie rozbudowywany i modernizowany, zwłaszcza w XIV w. za rządów dynastii Ming. W późniejszych okresach, np. w czasie wielkiej proletariackiej rewolucji kulturalnej był rozbierany w celu pozyskania materiałów do budowy domów i farm.


Człowiek od rzeczy niemożliwych, menadżerka, przedsiębiorczyni, dziennikarka, pasjonatka podróży, miłośniczka gór i cienia palm. Laureatka Travelerów National Geographic Polska w kategorii Blog Roku. Odwiedziła ponad 50 krajów, mieszkała w Anglii, Chinach i Francji. W czerwcu 2015 ukazała się jej debiutancka książka "Laowai w wielkim mieście. Zapiski z Chin".


Mur zaczęto budować w VII w. p.n.e., kiedy Państwo Środka podzielone było na kilka zwalczających się królestw. Każde z nich wznosiło fortyfikacje mające odeprzeć atak barbarzyńskich plemion. Dopiero w III w. p.n.e. cesarz Chin Qin Shi Huang kazał wydłużyć i wyremontować istniejące umocnienia tak, by tworzyły możliwie zwartą strukturę. Podobną politykę prowadzono przez kolejne stulecia, jednak rewolucję przyniosło dopiero panowanie dynastii Ming. W oparciu o wciąż istniejące fragmenty starożytnych umocnień, stanowiących głównie wały ziemi, odrestaurowano i obmurowywano wtedy tysiące kilometrów muru. W sumie ponad 6259 km, które po dodaniu naturalnych przeszkód terenu tworzyły ciąg 8851 km linii obronnej. Wielkość nie przełożyła się jednak na skuteczność. Mur był dobrą zaporą przeciwko małym ordom, ale wielkiej armii nie był w stanie powstrzymać. Pod koniec XVII wieku stracił więc na znaczeniu i zaczął popadać w ruinę.


Najbardziej rozległa i najlepiej zachowana wersja muru pochodzi z dynastii Ming (1368-1644) i biegnie przez około 8850 km ze wschodu na zachód od góry Hu w pobliżu Dandong, południowo-wschodniej prowincji Liaoning, do przełęczy Jiayu na zachód od Jiuquan i północno-zachodniej prowincji Gansu. Ściana ta często wyznacza grzbiety wzgórz i gór, wijąc się po chińskich wsiach, a około jednej czwartej jej długości stanowią wyłącznie naturalne bariery, takie jak rzeki i grzbiety górskie. Prawie cała reszta (około 70 procent całkowitej długości) to faktycznie zbudowana ściana, a pozostałe niewielkie fragmenty to rowy lub fosy. Chociaż długie odcinki muru są teraz w ruinie lub całkowicie zniknęły, nadal jest to jedna z bardziej niezwykłych konstrukcji na Ziemi. Wielki Mur został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1987 roku. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page